Postanschrift: Rival de Loop Kosmetik GmbH
Friedrichstraße 147
10117 Berlin
Telefon: +49 (0) 1802/76 77 62 66
  (0,06 € pro Verbindung aus dem Festnetz
der Deutschen Telekom AG,
Gespräche aus Mobilfunknetzen
höchstens 0,42 € pro Minute)
Fax: +49 (0) 5139/898-4999
E-Mail: service@rossmann.de